Değerlendirme (Assesment & GAP Analysis )


GizIT Profesyonel Hizmetler Ekibi, firmanızın yapısına uygun iş sürekliliği çözümleri sunar. En uygun çözümü önermenin ilk adımı, doğru bir analizden geçer. Teknik uzmanlarımız, şirketinizin veri altyapısını yerinde analiz ederek ihtiyaçlarınızı belirler, var olan durumunuzun haritasını çıkarırlar. Bu şekilde maliyet ve kullanım avantajları açısından yapınıza en uygun çözüm stratejisinin geliştirilmesi sağlanır. Marka ve platform bağımsız bir yapıda gerçekleştirilen bu çalışma, hazırlanan rapor ve sunum aracılığı ile şirketinizin ilgili yönetim kadrosuna aktarılır.